Generalforsamling 2012 - Referat

Generalforsamling d.16 -10 2012 på Syvsten kro

Vi var 37 medlemmer samlet for at holde den årlige generalforsamling, og formanden bød velkommen og vi mindedes 2 afdøde medlemmer, Paul Asmussen og Willy Nielsen og holdt et øjebliks stilhed.

Så kom vi til dagsordenen. 

Første punkt var valg af dirigent. bestyrelsen foreslog Arnold Jensen. Han blev valgt v. applaus. Så tog Arnold over, gennemgik dagsordenen og gav ordet til formandens beretning. Den var omkring alt, der er foregået af ture, virksomhedsbesøg og  bestyrelsesmøder i året der er gået. Det blev godkendt. 

Derefter kom kassererens regnskab. Også det blev godkendt.. Dernæst var der et forslag fra bestyrelsen, gående på kontingent forhøjelse fra 125,- til 200,- årligt. Nogle få, argumenterede for at vi skulle bruge mere af kassebeholdningen først, eller vi skulle have mere egen betaling på ture o.s.v. Samuel Fra bestyrelsen forklarede, at det var for at kunne holde jubilæum om et par år, uden for stor egen betaling. Og for ikke at fortære hele kassebeholdningen op i løbet af de næste 10 år. Så spurgte Arnold om vi skulle stemme om forslaget: det gjorde vi, og det blev vedtaget uden stemmer imod. 

Så var det næste punkt valg til bestyrelse og det var Jytte Larsen (Kasserer) og undertegnede Jan Hjørnet, som var på valg. Jytte blev genvalgt og jeg ønskede det ikke. Kurt Olesen og Jørgen Holst blev foreslået. Så var der skriftlig afstemning, og Jørgen fik 30 stemmer og blev valgt. Kurt fik 7 stemmer og blev suppleant … valg af revisorer og suppleant blev genvalg til Kirsten og Jørgen Thomsen og suppleanten Jan Crilsen. Så var vi nået til eventuelt. Her foreslog Herluf Muhlig en madpakketur til Lille Vildmose . Ruth foreslog et besøg på den nye politistation i Hjørring. Hardy Andersen foreslog et hjertestarter kursus. Og han tilbød ligeledes en liste med billigere foredragsholdere. Klubben var vært ved kaffe og brød.