Undersøgelse for historiske køretøjer

Motorhistorisk Samråd (MhS) og FIVA lancerer denne ny Europæiske undersøgelse for historiske køretøjer.

I foråret lancerer MhS og FIVA deres andet opfølgende Europæiske Socio-økonomiske undersøgelsesprojekt. Som det var tilfældet I 2005/2006 bliver ejere af historiske køretøjer i 15 Europæiske lande bedt om at deltage i en web baseret spørgeundersøgelse omkring deres køretøjer, brugen og økonomien omkring brugen.

Som medlem bedes du derfor deltage i denne vigtige web baserede undersøgelse, der er tilgængelig fra den 26. marts og frem til den 1. juni i år. Du vil kunne finde linket til undersøgelsen længere nede på denne side, hvor du også vil kunne finde flere detaljer om undersøgelsen inklusiv alle spørgsmålene, så man kan få samlet de ønskede data sammen inden opstart af besvarelsen.

Selve undersøgelsen er på dansk.

Det er vigtigt for vor hobby at man tager sig de 10-12 minutter det tager at besvare undersøgelsen (har man mange køretøjer lidt længere tid). Dette fordi vi gerne vil opnå den bedst mulige forudsætning for at kunne tale de historiske køretøjers sag og arbejde målrette på at kunne sikre retten til fortsat at gøre brug af de historiske køretøjer.

Tænk på emner som miljøzoner, bomregler, periodesyn, toldregler og historisk korrekte nummerplader og du har en række af de udfordringer vi i fællesskab skal sikre ikke forhindrer os at bruge de offentlige veje.

Nu om dage er de fleste regelsæt omkring ejerskab og brug af historiske køretøjer baseret på beslutninger taget I EU. Dette er én af grundene til at MhS er de danske klubbers repræsentant i FIVA, der siden 1966 har talt vor hobbys sag internationalt og bag linjerne i for eksempel Europaparlamentet.

I oktober/november vil de fælleseuropæiske data være samlet til en rapport og der vil blive lavet en offentliggørelse for det til den tid nye Europaparlament I Bryssel. I umiddelbar forlængelse heraf vil også de rent danske konklusioner blive offentliggjort og taget I brug overfor danske beslutningstagere med indflydelse på politikken omkring dansk transport.

For at sikre en fuld uafhængighed udføres selve undersøgelsen af et eksternt analyseinstitut GfK I Holland og der er tilknyttet professorer og elever fra universiteter i både Holland og England til at behandle de data som undersøgelsen bringer frem. Hermed sikres det også at de indsamlede data behandles og håndteres helt I overensstemmelse med regler og skikke.

Så har du et historisk motorkøretøj uanset art, så tag dig venligst den tid det kræver at udfylde din del af undersøgelsen. Der er adgang til undersøgelsen I perioden 26/3 til 1/6 2014.

De bedste hilsner fra Motorhistorisk Samråd

Link til undersøgelsen er aktivt frem til 1. juni 2014

Klik herunder for at gå til undersøgelsen:

online.gfk.com/fiva-survey-dk


Webmaster 26/04-2014

Comments