Foredrag "Sirius Patruljen"

Tirsdag den 19. januar 2016 var der samling på Hjallerup Kro til foredrag om Siriuspatruljen.

25 medlemmer var mødte op til denne spændende aften.

Formand Svend Erik Stenbakken bød velkommen og særligt til Tommy Pedersen, der herefter fik ordet.

Han fortalte, at han var 47 år og udlært tømrer. Han bor i dag i Frederikshavn.

Hans foredrag og billeder var fra hans tid i Siriuspatruljen 1993 til 1995.

Optagelseskravene er frivillige til Sirius-patruljen, som skal have afsluttet deres værnepligt. Derefter uddannelse som mindst løjtnant. Den unge mand, der helst skal være singel og uden børn, skal være mellem 20-30 år. Efter optagelsesprøver ved Forsvarets Rekruttering (FVR) optages syv mand til efterfølgende kurser i Danmark og udlandet. Kun seks af de syv sendes efter endt uddannelse til Grønland.

Der undervises bl.a. i:

  • Arktisk overlevelse (i Norge eller Grønland)

  • Skydning (Med pistol og jagtriffel)

   • Sprængning

  • Motorlære

  • Fjernkending

  • Røgdykning

  • Radiolære/kommunikation

  • Førstehjælp

  • Traktor

  • Syning

  • Truckcertifikat

  • Afmontering af bomber

Sirius-patruljen (Officielt: Slædepatruljen SIRIUS) er Danmarks militære tilstedeværelse i den ubeboede nationalpark, der dækker hele Nordøstgrønland. Patruljen blev oprettet i 1950 og har hjemsted i Daneborg, som er placeret på sydsiden af Wollaston Forland.

Patruljen er en lille dansk militær specialenhed underlagt Søværnet, der patruljerer med hundeslæde i Nordøstgrønland. Formålet er at håndhæve dansk suverænitet og overvåge den 16.000 km ubeboede kyststrækning. Patruljen består af 12 mand og ca. 69 hunde.

I vinterhalvåret patruljeres det enorm

e område med hundeslæde og om sommeren på fjordene med kutter.

Hovedformålet med patruljeringen er, at opretholde dansk suverænitet i Nordøstgrønland. Patruljen har politimyndighed og sørger derfor også for at kontrollere ekspeditioner og anden tilstedeværelse i området.

Historien forud for Siriuspatruljen er, at i 1933 bestemte Den Internationale Domstol i Haag, at Danmark skulle vise vilje og evne til at være til stede i hele Nordøstgrønland, for at det kunne blive ved med at høre under det danske rigsfællesskab.

Patruljeringen med slæde er delt i to perioder. Afhængigt af hvornår isen bliver tyk nok, starter efterårets patrulje i november og varer til omkring den 22. december. Han fortalte bl.a., at en sovepose vejer 18 kg., men man har også kun den til at holde sig varm inde i teltet. Det er ikke meget primussen varmer, når der bliver lavet mad. Solen går ned for sidste gang i begyndelsen af november, og i det tiltagende mørke bliver vinterens storme tiltagende i styrke og frekvens. At nå hjem før jul er derfor ikke altid muligt for medlemmer af patruljen, men alle kræfter sættes ind for en samlet jul på Daneborg. I slutningen af januar, når vejret har stabiliseret sig, og solen kommer tilbage, begynder de lange ture, der varer til juni, hvor isen begynder at bryde op og bevæge sig sydover. I løbet af denne tid dækker slædepatruljen en stor del af kystlinjen, og indenfor en periode af tre eller fire år vil patruljen have været igennem hele patruljeområdet. Til at holde liv i patruljerne er der udlagt 60 depoter. Der er ca. 12 – 15 dage imellem depoterne.

Patruljeringen foretages af 12 mand ("fupper"), der hver gør tjeneste i patruljen i to år ad gangen. De to år er kun afbrudt af et tandeftersyn på Island, der varer ca. to uger og sker efter et år. Opsparet ferie og frihed afvikles således først efter hjemkomst til Danmark.

Halvdelen af patruljen udskiftes hvert år om sommeren, så halvdelen er "nye", og den anden halvdel er "gamle" med et års erfaring.

De 12 mand deler sig i fem slædehold med en "ny" og en "gammel" "fup" samt et hold, der bliver tilbage på Daneborg, hvor de koordinerer patruljeringen og holder stationens landingsbane fri. Holdet, der bliver tilbage på stationen, er i daglig radiokontakt med patruljerne og med AKO i Nuuk samt VFK i Danmark. En slædehund holder i 5 år, hvorefter den aflives.

På Tommy’s tur var der 2 tæver, som fødte hvalpe. Kort tid efter fødslen reduceres antallet af hvalpe til 3 stk. De havde medbragt en ”varmekasse” til hvalpene mens de kørte, og når der blev holdt pause, var der digetid hos mor.ammel" "fup" samt et hold, der bliver tilbage på Daneborg, hvor de koordinerer patruljeringen og holder stationens landingsbane fri. Holdet, der bliver tilbage på stationen, er i daglig radiokontakt med patruljerne og med AKO i Nuuk samt VFKi Danmark. En slædehund holder i 5 år, hvorefter den aflives.

Et rigtig interessant foredrag med flotte billeder. Stor respekt for Siriuspatruljen.

/Jørgen Willemoes Holst