Klub historie

Klubbens historie:

Den 14. maj 1975 mødtes en håndfuld frederikshavnere hos Carl Erik Slynge med formål at stifte en veteranmotorcykel forening.

De fremmødte var:

Carl Erik Slynge NSU Konsul 1955

Palle Olsen NSU Konsul 1955

Søren Bennick Victoria 1953

Thorben Damsgaard Harley Davidson 1928

Anker Sørensen Nimbus 1954

Erik A. Christensen BSA 1953

Erik Carlsen BSA 1954

Jan Ole Jensen Nimbus 19??

John Madsen Nimbus Sport 1939

Flemming La-Cour Jensen Nimbus 1948

Disse menneskers intentioner var at bevare halvtredsernes motorcykler, at dyrke kammeratskab og den fælles interesse samt at renovere disse ofte noget medtagne motorcykelfund.

For at begrænse klubbens størrelse blev man enige om, for at være medlem, måtte motorcyklen ikke være nyere end årgang 1960.

Klubbens første arrangement var en madpakketur til Lagunen ved Hals. Turen løb af stablen 2. pinsedag, den 19/5-1975. og der var mødt 5 motorcykler til start. Dagen forløb uden uheld eller motorstop, men hjemturen foregik i øsende regnvejr, hvilket mange senere ture også har gjort.

I protokollen beskrives søndag den 7/9-1975 som klubbens store dag, idet vi var inviteret til at deltage i NVMK’s veteranløb fra Flauenskjold Kro. Først en lækker middag og så ud at køre veteranløb.

Citat fra protokollen: "For os, som var helt nye i faget, var det simpelthen en uforglemmelig og dejlig dag, med masser af solskin og godt humør".

De første klubmøder blev afholdt i de forskellige medlemmers private hjem – man var jo ikke så mange. Der kom dog ret hurtigt flere interesserede til, og det blev nødvendigt med mere plads til møderne. Det første klubmøde, som ikke foregik privat, fandt sted på Motel Lisboa den 14/10-1975.

Klubben var stadig ung og havde ingen bestyrelse, men medlemmerne ville godt have en formand. Valget faldt på Thorben Damsgaard i kraft af hans flerårige medlemskab af Danmarks Veteran Motorcykelklub, han vidste noget om, hvordan man gjorde i "den store forening".

Det blev efterhånden også nødvendigt med lidt kontingent, og til at holde styr på kronerne blev Hans Jørgen Larsen valgt som kasserer, men stadig ingen bestyrelse.

Apropos kassereren så er kassebeholdningen nævnt første gang den 15/2-1977 og udgør kr. 339,65.

Nu var der kommet egentligt klubnavn til, nemlig MOTORCYKELKLUBBEN "GENBRUG", FREDERIKSHAVN. Efterhånden som klubben voksede, blev det aktuelt med en egentlig bestyrelse, og i 1978 valgtes den første bestyrelse på fire mand, men uden nogen formand.

Først i 1980 sammensattes en bestyrelse med fordeling af de enkelte poster, og med Anker Sørensen som formand.

Der var efterhånden ved at være faste programmer for klubaftnerne. Aktuelle emner var dengang som nu f.eks., hvorledes lakerer man sin egen motorcykel, instruktion i kostlæsning, kendte motorkørere fortæller om deres oplevelser i motorsporten, foredragsholdere og mange flere emner.

Der blev allerede i 1977 på initiativ af Bengt Olsen arrangeret virksomhedsbesøg i forbindelse med klubaftnerne. Det første foregik på isbryderen Elbjørn, og op gennem årene er der blevet arrangeret mange andre virksomhedsbesøg.

Når humøret er godt, så skal der også fest til, og man enedes om at holde en fest med damer – altså egne damer.

Den første klubfest blev afholdt i november 1977 og fandt sted i selskabslokalerne på Olfert Fischersvej i Frederikshavn. Menuen bestod af medbragt mad og drikkevarer. Efter maden blev der vist film fra et genbrugsløb. Senere blev der skålet og danset til kl. 0130.

I 1983 er klubben vokset til 66 medlemmer, og på den årlige generalforsamling vedtog man klubbens første love – nu skulle der rigtig være orden i tingene. Lovene er naturligvis blevet justeret lidt hen ad vejen. F.eks. vedtog generalforsamlingen i 1984, at klubbens medlemstal aldrig måtte overstige 100 medlemmer. Denne regel er senere bortfaldet.

På generalforsamlingen i 1986 vedtog man et nyt klubnavn, hvilket gav anledning til megen debat. Det var nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev vedtaget, at klubbens fremtidige navn er: VENDSYSSEL MOTORCYKEL CLUB, GENBRUG, FREDERIKSHAVN af 1975. Forkortet til V.M.C.

Klubben var efterhånden ikke kun forbeholdt for mænd, der kom også piger til på egne motorcykler. Hvem der var den første pige på egen motorcykel står hen i det uvisse, måske Rita Bach måske Ellen Vestergaard ? Nu er der næsten en snes piger med på egne motorcykler.

Klubbens formænd gennem tiderne:

Torben Damsgaard, udpeget som "formand"

Anker Sørensen, første valgte formand

Bengt Olsen, formand gennem 10 år

Arnold Jensen

Jens Bisbjerg Andersen

Jørgen Holst

Svend Erik Stenbakken

Samuel Thomsen - nuværende

Klubbens første bestyrelse:

Hans Jørgen Larsen, Sæby

Svend Nielsen, Sejlflod

Anker Sørensen, Frederikshavn

John Nielsen, Brønderslev

29/12-2010

Ovenstående tekst er taget fra klubbens gamle hjemmeside. Webmaster tager ingen ansvar for fejl og mangler i taksten.