Generalforsamling 2020

Tirsdag den 20. oktober 2020 i ”Smien” Ålborgvej 632 i Flauenskjold.

Til stede var: Bestyrelsen v/formand Samuel Thomsen, Tonny Kristensen, Svend-Erik Nielsen, Keld Jensen og Jørgen W. Holst, samt 18 medlemmer.

Formand Samuel Thomsen bød kl. 19.30 velkommen til generalforsamling nr. 45.

På bestyrelsens vegne bad han forsamlingen om, at vi holdt et minuts stilhed for årets medlemmer, som var afgået ved døden.

  1. Valg af dirigent, hvor bestyrelsen forslog Jytte Larsen. Hun blev valgt.

Dirigenten gennemgik aftenens dagsorden for derefter at give ordet til formanden og beretningen.

  1. Formandsberetningen

Medlemstallet er pr. 1. oktober 2020 på 154 stk., hvilket er 20 mindre end sidste år.

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Formand: Samuel Thomsen, Næstformand: Tonny Kristensen, Kasserer: Svend-Erik Nielsen, Protokol: Jørgen W. Holst og menig medlem: Keld O. Jensen.

Vinterprogrammet var begrænset til Banko på Hjallerup Kro tirsdag den 10. december 2019 med 52 deltager, som kom igennem 22 spil, hvilket gav 10 ænder og 14 flasker vin.

Danmark blev Corona lukket den 11. marts 2020, hvilket aflyste vores virksomhedsbesøg hos Retten i Hjørring den 21. april.

Coronaen havde også indflydelse på vores bestyrelsesmøde i foråret. Det betød, at det foregik via mail og Samuel fik stykket et sommerprogram sammen.

Søndag den 3. maj skulle der havde været afholdt STIHOLT løb, hvilket blev aflyst p.g.a. Corona. Næste punkt var fællestur til Ulsted, hvor ulvegraven skulle studeres. Der mødte 5 fra Dronninglund og 5 fra Frederikshavn, hvilket lige var, hvad vi måtte være samlet. Tirsdag den 16. juni var der fællestur til Fiskerne i Frederikshavn, hvor Svend-Eriks kone Bente havde bagt skufkage og MC Fiskerne gav kaffe. Vi mødte 26 VMC’ere op sammen med en del ”Fiskere”. Årets tur på Hedebo Camping i juli blev Corona aflyst, MEN Tonny og Svend-Erik inviterede i stedet for på Marinaen i Frederikshavn, hvor de beværtede de fremmødte med varmede pølser, brød, øl og vand, hvilket 53 medlemmer nød god af. Søndag den 18. august var der madpakketur fra Formandens adresse ved Øster Hassing.

Det blev en af sommerens varmeste dage, hvor 19 MC’er efter morgenkaffen kørte over Hou Kær til Hede Vingård på Heden nr. 7 nord for Vester Hassing. Ejer Hans Magnussen viste og fortalte om sin vinproduktion. Der var også mulighed for at smage på varerne med lidt ost og brød. Den medbragte madpakke blev nydt ved fjorden i Gandrup havn også kaldet Skriveren. Derfra kørte vi til Hals, hvor man kunne nyde desserten i form af en is. Turen sluttede på rastepladsen i Aslund skoven. Fællestur den 18. august gik til Nørre Lyngby, hvor Jørgen Holst havde bestilt kaffe og kringlekage på Lyngby Mølle til den 36 fremmødte.

Det skulle ellers have været hos Fishermans Rest, men der var lukket.

Årets sidste tur var Krudttårnsløbet søndag den 20. september, hvor 25 deltager blev delt i 2 hold, hvor Tonny/Githa førte hold 1 til Morild kirke, hvor der skulle løses opgaver inden vi fortsatte til Mosbjerg kirke til lignende opgaver.

Villy Skov førte hold 2 den modsatte vej rundt, hvorefter vi kortvarigt blev samlet på Øksnebjerg inden vi kørte samlet til Trafikcenteret i Vangen. Her fik vi serveret dagens ret: Flæskesteg med tilbehør hos Wilma.

Dagens vinder blev Jørgen Holst. Nr. 2 Jørgen Larsen fra Mølholt og 3. pladsen gik til Knud Christensen fra Manna.

Formanden takkede for det forgangne år, til hjælperne som mødte trofast op, til bestyrelsen og deres ægtefæller, Facebook gruppen og vores Webmaster.

GODKENDT.

  1. Regnskab

Svend-Erik gennemgik årets regnskab, som viste en indtægt på ca. 33.000 kr. og samlede udgifter på ca. 30.500 kr.

GODKENDT.

  1. Fastlæggelse af kontingent

Uændret: 200 kr.

  1. Indkomne forslag

Ingen

  1. Valg af bestyrelse

På valg: Svend-Erik Nielsen, som modtog genvalg

Jørgen W. Holst, som modtog genvalg

Suppleant til bestyrelsen

Jan Hjørnet, som modtog genvalg

  1. Valg af bilagskontrollant

Jytte Larsen, som modtog genvalg

suppleant Jan Crilsen, som modtog genvalg

  1. Fremtidige arrangementsforslag og ideer

Banko i ”Smien” tirsdag den 8. december 2020 kl. 19.30

Retten i Hjørring den 20. april 2021

  1. EVT.

  • Svend-Erik efterlyste, at medlemmerne kom med ideer og forslag til vinterarrangementer og for den sags skyld også sommerarrangementer.

  • Man skulle forvente, at der blev tilmelding til Banko i december p.g.a. Corona situationen og forsamlingsforbuddet, som i øjeblikket er på 50 stk.

  • Bestyrelsen havde besluttet at udnævne Jytte Larsen – medlem nr. 145 – til æresmedlem. Formanden overrakte hende et indrammet æresdiplom.

  • Tonny havde medbragt en del bøger og blade, som medlemmerne kunne kikke i eller tage med sig hjem. Han havde ”arvet” litteraturen af Arnold Jensen og Robert Nielsen.