Kontakt info / indmeldelse

Indmeldelse i klubben kan ske ved henvendelse til en af nedenstående bestyrelsesmedlemmer.

Blanket rekvireres og sendes udfyldt til kasserer Svend-Erik Nielsen.

Blanketten er ikke på hjemmesiden endnu, men det kommer senere. Indtil da er det Kgl. dansk post (snail mail) der gælder.

Klubbens bestyrelse

Formand:

Samuel Thomsen tlf.: 42 21 41 15 samithomsen@sol.dk - klik for at sende e-mail

Medlem:

Tonny C. Kristensen tlf: 28 40 72 47 tonnyclement@gmail.com - klik for at sende e-mail

Keld O. Jensen tlf: 51 63 30 72 piaogkeld@live.dk - klik for at sende e-mail

Kasserer:

Svend-Erik Nielsen tlf: 61 39 41 57 vmc.genbrug@gmail.com - klik for at sende e-mail

Bilagskontrollant:

Jytte Larsen

Protokol:

Jørgen Holst tlf.: 28 33 61 92 joergen.w.holst@gmail.com- klik for at sende e-mail

Hjemmeside ansvarlig:

Keld O. Jensen tlf.: 51633072 webmaster@vmc-genbrug.dk - klik for at sende e-mail