Generalforsamling 2017

50 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling.

Næstformand Samuel Thomsen bød velkommen og meddelte, at klubben var vært med kaffe/te et stykke brød eller et stykke lagkage. Der ud over betaler man selv.

  1. Bestyrelsen foreslog Jens B. Andersen til dirigent.

Han modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig i henhold til vedtægterne.

  1. Samuel Thomsen aflagde beretning i formandens fravær på grund af sygdom.

Klubbens medlemsstatus var 186 aktive. I årets løb var 21 medlemmer blevet meldt ud, mens 4 nye var kommet til.

Årets gang startede med bestyrelsesmøde i Skagen hos Jytte, hvor vi blev orienteret om formandens indlæggelse/sygdom. Bestyrelsen fik sammensat et vinterprogrammet 2016/2017.

Banko den 6. december på Hjallerup Kro med 56 deltager, som måtte bruge lånte bingoplader, da klubbens var blevet forlagt. Vi kunne simpelthen ikke finde dem. Der blev uddelt 28 gevinster.

17. januar 2017 var vi på virksomhedsbesøg hos Grøn Gas i Vrå, hvor Karl Damsgård viste rundt på Danmarks 3. største biogasanlæg.

21. februar var der foredrag af Grethe Hagensen og Bent Jakobsen med temaet Limfjorden rundt med kirker, forfattere og kunstner.

Den 21. marts var vi på Skipperskolen i Skagen, hvor vi bl.a. kom i simulator og fik fornemmelsen af søgang.

18. april var der formanden fra Motorhistorisk Samråd – Steen Rode Møller, der fortalte om hans liv i flyvevåbnet og om hans kærlighed til VW boblen og ikke mindst lidt om Motorhistorisk Samråd.

Bestyrelsesmøde den 25. april hos Samuel Thomsen med indkaldelse af suppleant Jørgen Thomsen.

Sommerens program blev sat sammen.

STIHOLT løbet den 7. maj kørte som det plejer med kaffe/te og rundstykker inden start. Turen blev vundet af Helle Birk fra Flauenskjold foran Kurt Visti Møller fra Dronninglund med Niels D. Jensen på 3. pladsen. En udtrækningspræmie til Githa Jensen fra Frederikshavn.

16. maj var der arrangeret fællestur til Nellemanns have i Sæby. Der mødte 4 op i regnvejr.

20. juni var der fællestur til Skallerup Besøgsgård, hvor der blev sparket dæk.

3. tirsdag i juli er altid Hedebo Camping, hvor Bendt og Inger med familie tog godt imod de fremmødte. Traditionen tro blev der serveret pølser, vand og øl.

Den 29. juli var der arrangeret heldagstur til Djursland med besøg på Turing campen i Kolind. På grund af den ringe tilmelding og det strålende regnvejr blev turen aflyst.

Orienteringsløb den 13. august var fra Skallerup Besøgsgård, hvor 8 deltager gennemførte en alsidig tur i flot solskin, hvor de ved hjælp af kort med indtegnede hestesko fandt rundt i det vestlige Vendsyssel med 3 skydeopgaver undervejs. Vinderen blev Keld O. Jensen foran Kirsten Thomsen med husbonden Jørgen Thomsen på 3. pladsen.

Krudttårnsløbet blev afviklet søndag 10. september, hvor Jytte og Tommy havde sørget for flot vejr. Vi kørte i kolonne til Mosbjerg Naturmuseum, hvor der blev stillet spørgsmål i almen viden, inden turen fortsatte til Råbjerg kirke, hvor spørgsmålene drejede sig om fyr ved, i og omkring Skagen. Vi sluttede af på havnen i Skagen hos Jørgens Spisehus, som serverede en lækker frokost tallerken.

Dagens vinder blev Anders L.G.Johansen fra Frederikshavn. Nr. 2 blev Niels Wang Nielsen fra Frederikshavn. Nr. 3 blev Frits Olesen fra Frederikshavn.

Den 3. oktober blev der afholdt bestyrelsesmøde hos Ole Tanggaard, hvor den kommende generalforsamling blev gennemgået.

Samuel takkede bestyrelsen for arbejdsindsatsen og det gode humør. Han takkede klubbens aktive medlemmer for deltagelse og hjælp. Han takkede folkene bag vores hjemmeside og facebook gruppe.

Hele beretningen ligger i klubbens protokol.

Beretningen blev sat til debat af dirigenten, men uden den store respons. Beretningen blev godkendt med klapsalve.

  1. Regnskab Jytte fremlagde regnskabet for 1. oktober 2016 til 30. september 2017.

Det fremviste et lille overskud på 2.900 kr.

Regnskabet kan ses i klubbens protokol nr. X

  1. Indkomne forslag: ingen forslag

  2. Valg af formand og bestyrelse: På valg var formand Svend Erik Stenbakken, som ikke ønskede genvalg. bestyrelsesmedlemmerne: Samuel Thomsen – villig til genvalg, og Ole Tanggaard, som ikke ønskede genvalg.

Forslag til formand: bestyrelsen foreslog Samuel Thomsen – fra forsamlingen blev Tonny C. Kristensen foreslået.

Der blev foretaget skriftlig afstemning med 28 stemmer for Samuel og 22 til Tonny.

Ny formand: Samuel Thomsen

Forslag til bestyrelsen: bestyrelsen foreslog Tonny C. Kristensen og Svend-Erik Nielsen fra Frederikshavn. Der var ikke andre forslag.

Nye bestyrelsesmedlemmer: Tonny C. Kristensen og Svend-Erik Nielsen

  1. Bestyrelsessuppleant blev Jørgen Thomsen.

Bilagskontrollant blev Kirsten Thomsen med Jan Crilsen som suppleant.

  1. EVT.

Jørgen W. Holst meddelte forsamlingen, at bestyrelsen havde besluttet at gøre Svend Erik Stenbakken til æresmedlem. Samuel Thomsen ville sammen med Kirsten Stenbakken stå for overrækkelsen af diplom.

Jytte Larsen meddelte, at hun havde 25 års jubilæum som kasserer i klubben, og at hun ikke ønskede genvalg ved næste generalforsamling. Hun efterlyste derfor en efterfølger, som hun meget gerne ville oplære/hjælpe.

Samuel Thomsen efterlyste forslag til vinterens program.

Henning Andersen fra Vodskov roste orienteringsløbet i august og ville ønske, at nogle flere ville bakke op omkring arrangementet.

/ref. Jørgen W. Holst